Frma poskytuje :

  • zameranie Vašej strechy a vypracovanie cenovej ponuky (zdarma)
  • dodanie materiálu
  • montáž krovu a strešnej krytiny
  • záruku na kvalitu vykonanej práce

Firma je schopná zabezpečiť aj klampiarske práce.

lubozlatohlavek@gmail.com
0903 206 238
Všeobecné info

UKÁŽKA NAŠICH PRÁC (NÁHODNÝ VÝBER)
UkážkaUkážkaUkážkaUkážkaUkážka


„Jedna ženská vidí často dál, než pět mužských s dalekohledem.“ Jan Werich