Naša firma je na stavebnom trhu 17 rokov. Zameriavame sa na realizáciu kompletného krovu vrátane krytiny. Vo firme pracujú kvalifikovaní zamestnanci, ktorí sa pravidelne zúčastňujú školení.
lubozlatohlavek@gmail.com
0903 206 238
Všeobecné info

UKÁŽKA NAŠICH PRÁC (NÁHODNÝ VÝBER)
UkážkaUkážkaUkážkaUkážkaUkážka


„Rozdávat rady je zbytečné. Moudrý si poradí sám a hlupák stejně neposlechne.“ Mark Twain
počítadlo.abz.cz